Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Ohlédnutí za prostřednobečvanským gruntováním 2021

V letošním roce jste nám opět pomohli uklidit Prostřední Bečvu v rámci akce „Prostřednobečvanské gruntování“. A letos bylo (jak už jsme si zvykli) všechno jinak… Původně plánovaný termín okolo soboty 27. března, která byla hlavním uklízecím dnem akce „Ukliďme Česko“, ke které jsme se přidali, jsme museli posunout po Velikonocích. Sněhová pokrývka měla zkrátka jiné plány a chtěla u nás zůstat až do května. Nakonec jsme se ale trefili do teplejších dní od 6. 4. do 11. 4. a akce mohla proběhnout v náhradním termínu.

 

Do sběru se zapojilo téměr 70! dobrovolníků všech věkových kategorií  - nejmladší účastníci byli v kočárku nebo se nesli na zádech, ale příjemně mne překvapila i účast teanagerů , kteří uklízeli v Kněhyních.  Zapojily se také dětské kolektivy – fotbalisti a hasiči ze středu, kteří dokázali aktivizovat své mladé svěřence. A kde se všude uklízelo? Tradičně nejvíce odpadků je kolem cest, chodníků a koryt řek.

Na Nové máme velmi spolehlivou partu, která pomáhá pravidelně a ta uklízela okolo silnice I/35. V 10 lidech nasbírali 28 pytlů. Fotbalisté se pohybovali ve středu obce, hasiči okolo Retasa a Zavadilky, další dobrovolníci v okolí sběrného dvora, okolí cyklostezky od školy v přírodě až po Portáše, hasičárny v Kněhyních, okolo krajské cesty v Kněhyních a hřiště v Kněhyních. Ráda vzpomínám na milý telefonát od malé Beatky, která mi volala, že s maminkou uklidila okolí rybníčka na Adámkách.

Podařilo se nasbírat téměř tunu odpadků. Mezi nejkurióznější nálezy patří dudlík, který mohl někomu pořádně chybět a taky kopa (ano, opravdu kopa) prázdných 2 litrových PET lahví od Braníku. Milovník této značky je podle počtu odhozených lahví jistě místní a měl by vědět, že PET lahve patří do žlutého pytle nebo kontejneru, který je např. ve středu obce za Domem služeb.

Díky koronavirovým opatřením jsme se nemohli potkat všichni společně a na závěr posedět u ohně, jak tomu bývalo zvykem v minulých letech. Proto měli letošní účastníci možnost si zajít do kavárny Kofirum na návsi na něco dobrého. Děkujeme kavárně i všem dobrovolníkům za spolupráci.

Alena Srovnalová, místostarostka obce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotogalerie