Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Výzva občanům - staré skládky v naší obci

Prosíme občany, zvláště pamětníky, aby pomohli s určením starých skládek a závozů odpadu v katastru obce. Pokud víte o místě, kam se v minulosti ukládal odpad, pomohou vaše informace 2. etapě Národní inventarizace kontaminovaných míst. Kontakt a podání bližších informací: Obecní úřad, spravce@prostrednibecva.cz, tel. 604 747 152. Děkujeme.