Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Nové označení autobusových zastávek

Přibývají po celém Zlínském kraji. Jsou nepřehlédnutelné. Pozvedají vizuální úroveň zastávek – a tím i veřejného prostoru ve městech a obcích regionu – na úroveň 21. století. Řeč je o nových označnících autobusových zastávek, jejichž výměna nyní ve Zlínském kraji probíhá.

„V souvislosti se spuštěním systému Integrované dopravy Zlínského kraje přecházíme na jednotné označování zastávek,“ konstatuje Ing. Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED), která organizuje a koordinuje veřejnou dopravu v kraji. „Naším záměrem bylo, aby zastávky veřejné dopravy byly jasně identifikovatelné, aby byla zřejmá jejich příslušnost k systému Integrované dopravy Zlínského kraje – a hlavně aby byly na rozdíl od starých označníků na první pohled vidět všechny podstatné informace pro cestující,“ doplňuje dále jednatel.

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu zastávek je modré stylizované písmeno Z na bílém podkladě ve čtvercovém orámování modré barvy. „Modré písmeno Z jednoznačně odkazuje ke Zlínskému kraji. Jeho stylizace, kde prostřední – šikmá – část písmene má střídáním bílé a modré barvy symbolizovat železnici jako páteř dopravy, zatímco vodorovné části silnice, vyjadřuje, že Integrovaná doprava Zlínského kraje zahrnuje jak vlakovou, tak autobusovou dopravu,“ vysvětluje autor vizuálního stylu označníků Ing. Jan Kolařík.