Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Revize katastru

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, pracoviště Valašské Meziříčí oznamuje, že od října 2021 do září 2024 proběhne na Prostřední Bečvě revize katastru

Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav zapsaných předmětů do katastrů nemovitostí. Předmětem revize jsou obvody budov, druhy a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob jejího využití, hranice pozemků apod.

Pracovníci katastrálního úřadu budou srovnávat katastrální mapu s leteckým pohledem. Všechny stavby nad 16m2 musí být dle katastrálního zákona zapsány v katastru. Bližší informace v letáku, který je k dispozici ke stažení.

 

Alena Srovnalová, místostarostka obce

Fotogalerie