Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zastávky

Návrh nových zastávek.

Obec Prostřední Bečva připravuje několik projektů chodníků/cyklostezek, jejich součástí jsou také zastávky veřejné autobusové dopravy. Jedná se např. o zastávky u Požární zbrojnice, roz. Nová, Zavadilka, Skokan.

Podobu nových zastávek navrhli architekti z ateliéru Henkai architekti. Ing. arch Jan Šimíček osvětluje prvotní studii: „Návrh zastávek kombinuje technicistní přístup jednoduché modulové konstrukce s přístupem romantickým v podobě výplně z tradičního materiálu, například šindele. Moduly masivní dubové konstrukce umožnují vytvořit rozličné velikosti přístřešku dle potřeby lokality. Různorodá výplň zase utváří unikátní charakter konkrétní zastávky. Návrh doplňuje kvetoucí střecha, která nabízí sjednocující, anebo naopak rozlišující prvek jednotlivých míst pro čekání cestujících.“

Vizualizace 1, vizualizace 2.

Video s vizualizací.