Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Pomoc obcím na Hodonínsku

24. června se prohnalo jižní Moravou tornádo a zanechalo nepředstavitelné škody. I u nás na Bečvě padaly kroupy „jako ping-pongové míčky“, ale hrůza, která postihla část jižní Moravy je nepředstavitelná.  Obec, ale i členové našich složek se rozhodli přispět finančně nebo dobrovolnickou pomocí.

Finanční pomoc:
Český červený kříž Prostřední Bečva: 10 000 Kč, o další finanční pomoci budou ještě rozhodovat.
SDH střed: 5 000 Kč.
Obec Prostřední Bečva: 20 000 Kč. Zároveň věnujeme výtěžek z dobrovolného vstupného na promítání letního kina Bábovky.

Hasiči z obou sborů chtěli také zasaženým obcím pomoci dobrovolnou prací. Nakonec na Hodonínsko odjeli hasiči z Kněhyň, aby v obci, v případě potřeby, zůstala akceschopná jednotka.   Bližší informace o pomoci v Hruškách najdete v příspěvku velitele Petra Křenka. Na obec nám po jejich odjezdu volala starostka Jana Filipovičová a jejich pomoc, přístup i ochotu velmi chválila. Patří jim za to obrovský dík.

Alena Srovnalová

Hasiči pomáhali po tornádu

Dne 24. 6. ve večerních hodinách zasáhl naši obec silný vítr, kroupy a přívalový déšť. Naše jednotka byla povolána ke spadlému stromu, čištění komunikace a čerpání vody ze sklepa.

Ze zpráv jsme se dozvěděli, že na Jižní Moravě se prohnalo tornádo, které napáchalo veliké škody. Okamžitě nás všechny napadla stejná myšlenka, a to že bychom mohli pomoci. Cestou operačního střediska Zlínského kraje jsme nabídli svoji pomoc. Dne 5. 7.2021 v 7 hod. jsme se hlásili na krizovém štábu v Hodoníně a byli jsme vysláni směr Hrušky ulice U dráhy.

Nějaké záběry a fotky jsme viděli v televizi, ale cestou do Hrušek jsme viděli neskutečnou a nepopsatelnou spoušť, kterou napáchalo tornádo. Po příjezdu na místo jsme okamžitě započali pomáhat. Vyklízeli jsme poničený nábytek a vybavení domu, strhávali jsme poničené zateplení fasády, vozili stavební materiál, podávali tesařům krytinu, prořezávali a odklízeli stromy z cest a chodníků a spoustu jiné práce - kdo co potřeboval. Celou situaci znepříjemňovaly vysoké teploty a všudepřítomný prach. Ale bylo vidět odhodlání všech pomoci, aby se všichni co nejdříve vrátili zpět k běžnému životu.

Děkuju všem, kteří se rozhodli pomoci a vyměnili svůj volný čas, který mohli trávit s rodinou u vody, za práci v úmorném horku a prachu, ale s radostí v srdci, že pomohli těm, kteří to potřebují.

Jsme tu pro vás
Hasiči Prostřední Bečva
velitel jednotky Petr Křenek

Fotogalerie