Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Upozornění na obezřetnost občanů - kominické práce

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor Obecní živnostenský úřad (živnostenský úřad), upozorňuje občany v našem správním obvodu, aby při výběru kominických prací dávali pozor na správný výběr „ověřeného kominíka v oboru“ a nevyužívali tzv. pouličních služeb „nájezdních kominíků“ (neověřená kvalita služeb, nabídka služeb bez objednání apod.).  

 

Občané by měli být obezřetní a raději vyžadovat VŽDY předložení
platného živnostenského oprávnění s předmětem podnikání „KOMINICTVÍ“ (prokazuje se výpisem ze
živnostenského rejstříku nebo dříve vydávaným živnostenským listem s kulatým razítkem), jehož platnost je
vhodné si ověřit na webových stránkách:


- Ministerstvo průmyslu a obchodu - Registr živnostenského podnikání - https://www.rzp.cz/,
- Živnostenský úřad v Rožnově pod Radhoštěm - https://www.roznov.cz/,
- Společenstvo kominíků České republiky - https://www.skcr.cz/.


Ověřený kominík v oboru Vám vyhotoví písemně do 10 dnů od provedení „Zprávu o provedeném čištění
a kontrole spalinové cesty“ a revizní technik je povinen rovněž do 10 dnů písemně vyhotovit „Zprávu
o revizi spalinové cesty“. Povinnosti k provádění čištění, kontroly a revize spalinové cesty upravuje zákon
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a důvod k jejímu provedení upravuje
vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, ve znění pozdějších předpisů (včetně vzorů
písemných zpráv v přílohách č. 3 a č. 4 vyhlášky).


Rovněž je povinností podnikatele při platbě vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží a o poskytnutí
služby.


U řemeslné živnosti s předmětem podnikání „Kominictví“ je třeba rozlišovat vykonávané činnosti:


- Kontrolu a čištění spalinové cesty - provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru
kominictví, v pravidelných intervalech dle zákona o požární ochraně. Další kvalifikaci nepotřebuje. Seznam
kominíků můžete nalézt např. na webových stránkách Společenstva kominíků ČR https://www.skcr.cz/.


- Revizi spalinové cesty a vydávání revizních zpráv - provádí osoba, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví a která je současně revizním technikem spalinových cest, ve smyslu z.
ZIV 2.0p091/9116 DOP 0113/031 č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) = profesní kvalifikace.

Pouze „Kominík - revizní technik spalinových cest“ je tedy odborností ověřenou a uznanou na základě tohoto zákona.
Zejména z důvodu řešení problémů s vyskytujícími se tzv. falešnými kominíky, tj. aby se předešlo situacím,
kdy lidé „naletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest nemá oprávnění, byla vytvořena databáze revizních
techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo MV - generální ředitelství HZS ČR.

Na internetové adrese si můžete každý ověřit, zda technik, kterého si pozval, má ke své činnosti osvědčení: https://
aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/.


V Rožnově pod Radhoštěm dne 30.07.2021


Bc. Jana Romanová
vedoucí kontrolně-správního oddělení

 

SOUBOR v PDF