Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj září 2021

Zpravodaj vydává Obec Prostřední Bečva. Vychází měsíčně v nákladu 670 ks a je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě. Roznos zpravodaje číslo 9 proběhne 30.8. - 1.9.2021

Zpravodaj ke stažení zde.

 

Vybíráme z tohoto čísla:

 • Obec získala dotaci ve výši 18 mil. Kč na stavbu chodníku, s.1
 • Stará cesta bude v měsíci září uzavřena, s.2
 • Ohlédnutí za Obecními slavnostmi, s.3-4
 • Nové vydání Kobžánovy legendární knížky - O zbojníkoch a pokladoch, s. 3
 • Senior a baby taxi, s. 5
 • Vítání občánků, s.6
 • Setkání na kotlové a ohldnutí za dalšími akcemi, s. 7-8
 • Veřejné fórum obce Prostřední Bečva, s. 10
 • Jak se žilo na Bečvách - "Nový život (2. část), s. 14-15
 • ZA HUMNY  "Kladnatá ", s. 16
 • 10 otázek pro Martina Sotdůlku, starostu SDH střed, s. 19