Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021

Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat na území České republiky ve dnech 8. a 9. října 2021.

Hlasování proběhne:

·         v pátek 8. října 2021 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.

·         v sobotu 9. října 2021 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

 

Adresa volební místnosti: OÚ Prostřední Bečva 272, 75656, tel. 571 643 229

 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanoví povinnost voliče po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR a to

a) platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem, nebo

b) platným občanským průkazem.

Jinými doklady (např. řidičský průkaz) nelze pro účel výkonu aktivního volebního práva prokázat totožnost ani státní občanství.

Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, který oproti předchozímu zákonu již neumožňuje pro účel výkonu volebního práva vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, tzn. v době, kdy bude probíhat hlasování.

Vyzýváme tedy zejména voliče, kteří nejsou držiteli platného cestovního pasu, aby si ve svém občanském průkazu ověřili, zda před konáním voleb do Poslanecké sněmovny PČR nedojde k uplynutí platnosti jejich občanského průkazu a případně v dostatečném předstihu (nejpozději 30 dnů před konáním voleb) požádali na Městském úřadě Rožnov pod Radhoštěm (či na kterémkoli jiném obecním úřadu s rozšířenou působností) o vydání nového občanského průkazu.

 

Přehled termínů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny