Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Chodník pro pěší do Bacova

Projekt chodníku pro pěší do Bacova.  

Zpevněné plochy chodníků pro pěší se dělí na 13 podobjektů o celkové délce 1720 m. Šířka chodníku je 2 m Kryt povrchu je proveden ze zámkové dlažby. Zpevněné plochy chodníku pro pěší a nástupiště u autobusových zálivu jsou provedeny ze zámkové dlažby o šíři 2 m. Směrové poměry chodníku pro pěší se přizpůsobují stávající silnici III/01880 – kdy je vždy zachovám jízdní pruh 2,75 m od osy vozovky. Výškové poměry se oproti současnému stavu změní jen minimálně. 

Situace1

Situace 2

Situace 3

Situace 4

Situace 5

Situace 6

Situace 7

Situace 8

Situace 9

Situace 10