Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj říjen 2021

Zpravodaj vydává Obec Prostřední Bečva. Vychází měsíčně v nákladu 670 ks a je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě. Roznos říjnového zpravodaje proběhne 2.-3.10.2021

Zpravodaj ke stažení zde.

 

Vybíráme z tohoto čísla:

  • První veřejné fórum Obce Prostřední Bečva, s.1-2
  • Kde právě stavíme, s.3
  • Anketa "Chcete chodník do Bacova?", s.4
  • Nová redaktorka zpravodaje, s. 5
  • Ohlédnutí za akcemi, s.6
  • Jak se žilo na Bečvách, s.12-13
  • Za Humny - Magurka s.13-14
  • Soutěž mnladých hasičů, s 14-15
  • 10 otázek pro Marii Juroškovou, s.16