Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Prostřední Bečva má schválenou změnu územního plánu

Změnu č. 1 Územního plánu Prostřední Bečvy schválili zastupitelé na svém 17. zasedání ve čtvrtek 23. září.

Územní plánování je složitý proces a tak i práce na změně je časově náročná. Žádosti se začaly zpracovávat v roce 2015/2016 a zpráva o uplatňování byla přijata minulým zastupitelstvem v září 2017. Aktualizovaný územní plán řeší nejen jednotlivé žádosti o změnu využití ploch především pro bydlení, ale také zpřesnění katastrální mapy, protože od vydání územního plánu v roce 2013 proběhla digitalizace katastru a tato skutečnost se promítla i do výkresů územního plánu.

Pracovali jsme s více jak 70 žádostmi – od fyzických osob, místních podnikatelů i samotné obce. Většina se týkala změny na plochu pro bydlení, poř. smíšené obytné plochy. Bohužel zde dlouhodobě žadatelé nejsou příliš úspěšní zejména pro zamítavé stanovisko CHKO, které preferuje nové stavební pozemky ve středu obce. Je otázkou jak dále při územním plánování postupovat, tak aby nebyl rozvoj obce brzděn. Naléhavost tohoto tématu se ukázala i na veřejném fóru. Mezi priority se zařadila i nutnost pracovat s územním plánem tak, aby vznikly nové plochy pro bydlení.

Náklady na vypracování změny územního plánu jsou přes 400 tis. Kč. Zastupitelé odsouhlasili finanční podíl 10 000 Kč všech úspěšných žadatelů. Územní plán nově nařizuje vypracování územních studií pro dvě rozvojové lokality B81 a B219. Jednou je plocha pro bydlení pod komunikací I/35 vedle Obecního úřadu a druhou pozemky v Kněhyních nad Skokanem.

Obec díky platné změně začala pracovat na studii záchytného parkoviště na ploše SO211 pod silnicí I/35 vedle požární zbrojnice. Parkoviště bude navrženo na několik etap, tak, aby se dalo v případě potřeby rozšířit a spodní část plochy zůstala využitelná i pro jiné účely.

Nové znění územního plánu vstoupí v platnost 16. října 2021. Hlavní výkresy jsou k dispozici na mapovém portálu obce: https://www.gobec.cz/prostredni-becva, kde si v levém menu zaškrtnete v „obecních vrstvách“ vrstvu „Územní plán – ÚZ pod Z1“. Na podkladu letecké i katastrální mapy se pak můžete podívat do jaké plochy je váš pozemek zařazen. Kompletní změna je dostupná také na webu Rožnova pod Radhoštěm, hlavní výkresy na www.prostrednibecva.cz. V tištěné podobě do ní můžete nahlédnout na Obecním úřadě u místostarostky Aleny Srovnalové.

Alena Srovnalová, místostarostka