Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Ke škole se přistaví nový pavilon

Obec byla úspěšná s žádostí na vybudování pavilonu u Základní školy Prostřední Bečva. (foto - vizualizace pavilonu)

Starosta obce Radim Gálik vysvětlil: „Získali jsme celkem 6,8 milionů Kč na přístavbu dvou tříd, z nichž jedna bude počítačová. Součástí projektu je i kompletní vybavení novými počítači. Stávající počítačová učebna již byla zastaralá a kapacitně nedostačovala. Její prostory budou využity pro školní družinu, která se potýká s nedostatkem prostoru.“

Další úspěšný projekt je na vybudování dětského hřiště v zahradě Mateřské školy ve středu obce. Žádost byla podpořena dotací ve výši 500 tisíc Kč. „V příštím roce bychom celý projekt rádi zrealizovali,“ uzavřel starosta.