Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj srpen 2018

Pravidelný měsíčník, který vydává Obec Prostřední Bečva. Tištěný je zdarma distribuován do všech domácností v obci.

V srpnovém zpravodaji starosta informuje o úspěšných žádostech na dotace - přístavba školy nebo dětského hřiště u mateřské školy střed. Organizátorka setkání s maminkami Lenka Hollainová přibližuje co všechno pro maminky s malými dětmi na Bečvách dělá a proč je důležité děti nechat samostatně prozkoumávat svět. Obě mateřské školky informují o své činnosti v uplynulých měsících, nechybí přehled nových knih v knihovně, mší v kostele Sv. Zdislavy nebo informace z FK Prostřední Bečva.

Kompletní zpravodaj ke stažení zde.