Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Problémy s dodávkami vody z vodovodu Adámky

Během noci došlo ke znovuzprovoznění vodojemu na Adámkách.

Dodávka vody je do většiny obce obnovena. Vodovodní síť je však silně zavzdušněna, což způsobuje problémy výše položeným domům. Na odvzdušnění intenzivně pracujeme.

Děkujeme za pochopení.