Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Nejen o motýlech

Louky potřebují lidskou péči. A když se jim dostane, odměňují se bohatstvím květů a tetelícího se hmyzu. V rámci projektu Záchrana smilkových trávníků v EVL (Evropsky významná lokalita) Beskydy bylo za poslední čtyři roky už pokoseno a vypaseno víc než 200 hektarů vzácných horských luk.

Je to málo? Nebo moc? To je přece úplně jedno. Důležitější je, že se pro horské smilkové louky něco dělá a dělá se to dobře. Od roku 2014 ČSOP Salamandr ve spolupráci s majiteli a místními hospodáři pečuje o řadu luk v Beskydech a vrací na ně život. Doslova. Na mnoha loukách v létě a na podzim zvoní zvonce ovcí, jinde vrčí motory sekaček. Louky začaly zase vonět a kvést. Pokud si na louku lehnete, objevíte řadu barevných kvítků roztodivných tvarů a vůní. Ani motýli na sebe nenechali dlouho čekat. Letos byl v rámci výzkumu motýlů objeven na loukách v Dolní Bečvě kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný. Jedná se o historicky novou lokalitu mimo oblast jeho pravidelného výskytu. Tento motýl je velice náročný na prostředí, protože vyžaduje souhru určitých druhů mravenců, výšky travního porostu a mohutných porostů mateřídoušky, kam klade vajíčka. A není to to jediné, co se v rámci projektu podařilo. Pravidelné kosení a pasení luk na radhošťském hřebeni, které probíhalo taky z tohoto projektu, sice nepřineslo žádné velké zvýšení druhového bohatství, ale obnovilo a udrželo výhledy do krajiny. A právě výhledy tam každoročně obdivují tisíce turistů. Na louce ve Velkých Karlovicích se objevila vzácná kapradinka hadilka obecná. Na louce v Horní Bečvě začaly kvést desítky růžových orchidejí prstnatců fuchsových. Louky bez hospodáře zarůstají a mění se v les. Beskydy jsou ale hezké právě díky střídání luk s lesy a pastvinami. Díky letošním nálezům víme, že péče o Beskydy tak, jak ji děláme, má smysl.

Barbora Krupová, ČSOP Salamandr

Fotogalerie