Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj 9/2018

Pravidelný měsíčník, který vydává Obec Prostřední Bečva. Tištěný je zdarma distribuován do všech domácností v obci.

V zářijovém čísle najdete první informace ke komunálním a senátním volbám - přehledy kandidujících stran do Obecního zastupitelstva Prostřední Bečva a kandidátů do Senátu za volební okrsek Vsetín. V rozhovoru se Zbyňkem Jurajdou představujeme rodinnou firmu ROLF se sídlem v Bacově. V těchto týdnech se na Prostřední Bečvě dokončují dva nové chodníky. Ve zpravodaji nechybí pravidelné rubriky jako je přehled mší v kostele Sv. Zdislavy, nové knihy v knihovně, kalendáře akcí, pozvánky nebo společenská kronika.

Zpravodaj ke stažení zde.