Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Slevy pro děti, žáky, studenty, seniory

Od 1. září 2018 jsou na linkách ČSAD Vsetín a.s. (mimo linky MHD !) odbavovány děti, žáci, studenti a senioři za zlevněné jízdné.

Slevy pro děti, žáky, studenty a seniory

  • U zlevněného jízdného je poskytnuta 75 % sleva z občanského jízdného, při platbě z čipové karty není poskytována další sleva.
  • Cestující mohou cestovat za zlevněné jízdné kamkoliv bez omezení (neplatí pro linky MHD).
  • Cestující do 15 let nemusí nárok na slevu prokazovat žádným průkazem.
  • Cestující 15 – 18 let je povinen prokázat nárok na slevu osobním dokladem, obsahující fotografii, jméno a příjmení a datum narození.
  • Žáci a studenti od 18 – 26 let prokazují nárok na slevu platným žákovským průkazem, nebo průkazem ISIC (žákovský průkaz musí obsahovat aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, potvrzení o studiu školou).
  • Cestující nad 65 let je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti, který obsahuje fotografii, jméno a příjmení, datum narození.