Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Volební programy jednotlivých stran v obci Prostřední Bečva

  V pátek 5. a v sobotu 6. října proběhnou komunální volby do obecního zastupitelstva. Na Prostřední Bečvě kandiduje do zastupitelstva jedna strana a tři sdružení nezávislých kandidátů.
Obecní zastupitelstvo se volí jednou za čtyři roky. Jedná se o nejdůležitější volby, které mají přímý dopad na obyvatele. Lidé si volí, kdo bude určovat podobu jejich obce v následujících čtyřech letech a rozhodovat o investicích. Bohužel zájem o tyto volby není tak velký, jak je tomu třeba u parlamentní nebo prezidentské volby. V komunálních volbách nelze využít voličský průkaz a zájemci se tak musí dostavit do svého okrsku, do kterého patří dle trvalého pobytu. 
 
Volí se v pátek 5. října od 14.00 do 22.00 a sobotu 6. října od 8.00 do 14.00.
Volební místnost je na Obecním úřadě. Telefon do volební místnosti pro objednání mobilní urny je 571 643 229.
Před návštěvou volební místnosti si připravte hlasovací lístek, který dostanete domů nejpozději tři dny před konáním voleb (hlasovací lístky si můžete také vyžádat ve volební místnosti) a platný občanský průkaz popř. cestovní pas.

Úprava hlasovací lístku
Pro volby do obecního zastupitelstva je pouze jeden volební lístek, na kterém jsou natištěny všechny kandidující strany. Volič si může vybrat ze třech možností úpravy hlasovacího lístku.
1) Velký křížek – svůj hlas dáte jedné straně. Křížek umístíte vedle názvu strany. Nic dalšího na lístku neoznačujete. Strana/sdružení od vás tímto způsobem dostane nejsilnější mandát.
2) Malé křížky – můžete zakřížkovat 11 kandidátů z různých sdružení a stran. 11 je počet zastupitelů na Prostřední Bečvě.
3) Kombinace křížků – zkombinujete velký křížek a malé křížky. Tzn. zakřížkujete vámi preferovanou stranu a několika „malými křížky“ označíte kandidáty z JINÝCH STRAN. Váš hlas pak dostanou tito kandidáti a zbytek kandidátů z „hlavní“ strany. Např. označíte stranu A velkým křížkem a dále rozdáte ve stranách B, C, D dalších pět hlasů. Jelikož se celkově volí 11 zastupitelů, dostane prvních šest kandidátů ze strany A váš hlas (11-5=6) a pět hlasů jednotliví kandidáti z ostatních stran. 
Upravený hlasovací lístek vložíte za plentou do úřední obálky, kterou dostanete ve volební místnosti. Obálku není třeba zalepovat. Posledním krokem je vhození obálky před zraky členů komise do volební urny.
 

V Prostřední Bečvě kandiduje podobně jako v minulých volbách jedna strana a tři sdružení nezávislých kandidátů. Všechny uskupení sestavili kandidátní listiny s 11 kandidáty, což je počet členů obecního zastupitelstva. 

Fotogalerie