Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zastupitelé zvolili vedení obce

V pondělí 29. října proběhlo ustavující zasedání Obecního zastupitelstva Prostřední Bečva. Volil se starosta obce, místostarosta a výbory finanční, kontrolní a pro občanské záležitosti.

Zastupitelstvo se po říjnových volbách, ve kterých vyhrálo sdružení Šance pro lepší Prostřední Bečvu, sešlo poprvé a to v plném počtu 11 členů. Před zahájením zasedání všichni přítomní zastupitelé složili slib, který přečetla Alice Uhlářová. Zasedání vedl starosta obce Radim Gálik. Hlavním bodem programu byla volba nového vedení obce. Zastupitelé se rozhodli pro tajnou volbu. V té byl jediným kandidátem na post starosty Ing. Radim Gálik (Šance pro lepší Prostřední Bečvu), který dostal podporu deseti hlasů a byl již po třetí zvolen starostou obce. Na místostarostu byli navrženi dva kandidáti Mgr. Alena Srovnalová (Šance pro lepší Prostřední Bečvu) a dosavadní místostarosta Milan Fárek (KDU-ČSL). Novou místostarostkou byla zvolena Alena Srovnalová, kterou podpořilo v tajné volbě osm zastupitelů.

Dalším bodem programu byla volba výborů, které byli navrženy a následně jednomyslně schváleny v tomto složení:

Finanční výbor
Bc. Petr Křenek (předseda)
Jaroslava Mikulenková
Vlastimil Barabáš

Kontrolní výbor
Ing. Radek Žitník (předseda)
Martin Stodůlka
Ing. Jan Mikulenka

Výbor pro občanské záležitosti
Bc. Alice Uhlářová (předsedkyně)
Jana Vránová
Mgr. Zdenka Juříčková

Fotogalerie