Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Sleva poplatku za PDO u osob žijících v zahraničí

Sleva na poplatek za komunální odpad občanů dlouhodobě žíjících v zahraničí.

Žádáme občany, kteří uplatňují slevu na rodinné příslušníky žijící dlouhodobě v zahraničí, aby čestné prohlášení na rok 2019 dodali nejpozději do 20.12.2018

Na pozdější dodání nebude brán zřetel !

Případné dotazy u paní Vrbkové, nebo paní Kantorové na telefonu 571 612 586, 571 643 229.