Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Tříkrálová sbírka

Koleda se v naší obci uskuteční v sobotu 5.1.2019.

Charita opět po roce vyšle do všech měst a míst Tříkrálové koledníky, kteří lidem přinesou radostnou zprávu o narození Ježíše Krista a požehnání do všech dní nového roku 2019. V rámci koledy je možné přispět od kasičky na pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.
Koleda se v naší obci uskuteční v sobotu 5. 1. 2019.
Každý, kdo by se chtěl do koledování zapojit, je srdečně zván.
Koordinátorem ve vaší obci je Zdenka Matušíková, tel. 777 077 081
Koordinátorem za Charitu je Tereza Olejníková, tel. 603 549 682

V roce 2019 chceme z vašich darů uhradit rekonstrukci vnitřních prostor budovy na Zámecké pro lidi bez domova, poskytnout přímou pomoc potřebným, zajistit provoz Centra sociálně materiální pomoci a pořídit dekontaminační přístroj pro Charitní dům ve Valašské Bystřici.
Děkujeme za vaši přízeň a podporu.

Tříkrálové koledování není jen sbírka

První lednový víkend u vás opět zazvoní Tříkráloví koledníci. Proč vlastně? Abyste přispěli do pokladniček? Ano, ale nejen to! 
Zkuste se zeptat svých babiček a dědečků. Zajisté zavzpomínají na minulé časy, kdy děti i dospělí převlečeni za Tři krále s papírovými korunami v dlouhých bílých košilích a s pochopitelně začerněnou tváří třetího krále, chodili dům od domu, zpívali koledy a na dveře či rám oken psali svěcenou křídou C + M + B a letopočet. Za svou koledu a přání štěstí, zdraví a dlouhých let dostávali od hospodářů dobrou odměnu. 
To, že Charita již od roku 2000 pořádá Tříkrálovou sbírku, je jen navázáním na starobylou lidovou tradici. Pokud otevřete dveře svých domovů koledníkům, přijměte především Boží požehnání, které tyto děti přinášejí. Psaní písmen K, M, B na dveře vašich příbytků znamená vlastně zkratku slov: „Christus mansionem benedicat“ neboli Kristus žehnej tomuto domu. Požehnání, přání dobra, nám pomáhá, abychom se po celý rok navzájem měli rádi, abychom si dokázali odpouštět, abychom byli citliví k potřebám druhých, abychom byli opravdově šťastní. To je něco velkého! To je důvod, proč Charita pořádá Tříkrálové koledování. Vzpomeňme si na to, až Tři králové zazvoní u našich dveří.

Tereza Olejníková
pastorační asistentka