Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Tříkrálová sbírka v naší obci

V sobotu 5. ledna koledníci i v nepříznivém počasí vykoledovali rekordních 91 386 kč !

Tříkrálová sbírka v roce 2019 v Prostřední Bečvě

Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 19. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům. 
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 394 skupinek koledníků, což znamená, že do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 576 osob. V Prostřední Bečvě se koledovalo v sobotu 5. ledna 2019.
Letos se počtvrté podařilo na celém území působnosti Charity Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun.

Celkem se od dárců vykoledovalo 2 328 485 Kč (tj. o 34 454 Kč více než loni). Z toho v Prostřední Bečvě 91 386 Kč. 
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc

Místní Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále budou použity na rekonstrukci vnitřních prostor budovy na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, ve které sídlí služby pro lidi bez domova – Terénní služby, Denní centrum, Noclehárna a Centrum sociálně materiální pomoci. Část výtěžku bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Posledním projektem, který bude podpořen z financí Tříkrálové sbírky, je zakoupení dekontaminačního přístroje pro Dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Přístroj bezpečně nakládá se zdravotnickým odpadem, konkrétně s použitými inkontinenčními pomůckami (jednorázové pleny, plenkové kalhotky apod.).

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem za vstřícnost a ochotu. 
Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.


Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Fotogalerie