Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Novinky v platbě poplatků

Od pondělí 21. ledna 2019 mohou občané platit poplatky za odběr pitné vody, odpadní vody, psa i komunální odpad. Nově všechny předpisy pro platbu dostali do svých schránek (roznos proběhne nejpozději do 24. ledna) a poplatky mohou uhradit bankovním převodem.

Obec Prostřední Bečva tak udělala vstřícný krok pro všechny, kterým tento způsob vyhovuje nebo se na Obecní úřad nedostanou včas. Zároveň zůstává možnost uhradit poplatky přímo na Obecním úřadě a to bezhotovostně (kartou) nebo v hotovosti. Pokladna je otevřená v úřední dny PO a ST od 7.00 - 11.30, 12.00 - 16.30.

Poplatek za odpady a psa je nutné uhradit do 31. března. Vodné a stočné dle splatnosti na fakturách.

V případě platby bankovním převodem, upozorňujeme občany, aby věnovali pozornost účtům a variabilním symbolům, které jsou uvedeny na dokladech. Pokud nebudou poplatky uhrazeny pod správným VS nedojde k jejich zaevidování.
Všechny potřebné informace najdete v průvodním dopise.