Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Výstraha ČHMÚ - silný mráz

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na jev: silný mráz (nízký stupeň nebezpečí). Výstraha platí ve Zlínském kraji pro okresy: Vsetín, Uherské Hradiště, Zlín. Výstraha platí od pondělí 21.01.2019 22:00 do středy 23.01.2019 09:00.
Během noci na úterý (22.1.) a noci na středu (23.1.) budou klesat teploty v místech se sněhovou pokrývkou na hodnoty -12 až -16 °C, a to zejména na Českomoravské vrchovině a na severovýchodě a východě území.
Z důvodu silných mrazů doporučujeme:
  • Chránit se přiměřeně teplým oblečením (ve více vrstvách), teplou obuví, rukavicemi a pokrývkou hlavy.
  • Omezit pobyt venku pro malé děti, nemocné a staré lidi.
  • Proti prochladnutí pomáhá tělesný pohyb, teplý nápoj a jídlo. Nedoporučuje se konzumovat alkohol, který rozšiřuje cévy a tím dochází k vyšším tepelným ztrátám, i když máme pocit tepla.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha. (zdroj)

 

Zároveň ČHMÚ varuje před smogovou situací a vyššími naměřenými hodnotami na stanici Valašské Meziříčí, které překračují regulační prahové hodnoty 150 µg/m³.
Aktuální stav sledujte zde.

Doporučení pro veřejnost:
Při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.

Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací.
Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Brno / Hruška NNNN