Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Schválený pořadník oprav komunikací

Zastupitelstvo Obce Prostřední Bečva na svém 4. zasedání dne 28. března 2019 schválilo pořadník oprav komunikací.

V roce 2019 je v rozpočtu obce na pozemní komunikace vyhrazeno 3,5 milionu korun. V této částce jsou zahrnuty opravy stávajících komunikací, včetně zimní údržby a úklidu.

Zastupitelé se shodli na následujícím pořadníku oprav komunikací:

1. Búřov – část účelové komunikace 087u1 – lesní úsek na Humenci
2. K Plančáku – místní komunikace 24c k Matušíkům
3. Nová – místní komunikace 07c – od hlavní cesty I/35 k Mikulenkům
4. Nová – účelová komuniace 002u – k Čermákovi - makadam
5. Suchá – účelová komunikace 133u a 133u1 – část od kapličky po odbočku k Chudějům
6. V Huti – účelová komunikace 136u – od mostu
7. Ježovec – 110u k Rohelovi (Strykům). Komunikace byla zařazena na konec pořadníku z důvodu stavby nové nemovitosti (Strykovi) a pravděpodobného zvýšeného pohybu nákladní techniky.

Komunikace budou opravovány dle schváleného pořadníku a do vyčerpání finančních kapacit.

Pořadník zahrnuje komunikace nebo jejich části, u kterých budou opravovány celé povrchy. Díry a výtluky lokálního charakteru bude obec opravovat průběžně.