Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Stezka Valaška

Představení provozovatele a samotné stavby - Stezka Valaška.
Vážení občané Prostřední Bečvy.
 
Zvažovali jsme formu jak Vás oslovit, a rozhodli jsme se pro váš Zpravodaj.
Nad Prostřední Bečvou vyrostla stavba turistického a rekreačního charakteru, která doplnila infrastrukturu na Pustevnách.
 
Dovolte nám, abychom představili jak nás, investory a současné provozovatele, tak i vlastní stavbu.
Vše mělo začátek v roce 2015, kdy jsme postupně získávali jednotlivá vyjádření, stanoviska, kdy jsme museli na žádost CHKO Beskydy zadat zpracování studie o „Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz dle §12  zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přirody a krajiny“ a dále „Biologického hodnocení  záměru dle par. 67, zák. č.114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny“.
V roce 2016 bylo vydáno územní rozhodnutí, a v roce 2017 stavební povolení. V červenci 2017 jsme zahájili vlastní výstavbu, která skončila v listopadu 2018. Hodně stručný popis, ale vždy jsme se snažili respektovat veškerá odborná stanoviska a požadavky státní i veřejné správy.
V 16.ledna 2019 jsme Stezku Valaška otevřeli...
 
Celý tento proces řešila naše firma Beskydská panoramata s.r.o., kterou v současnosti tvoří tři společníci, dvě fyzické osoby a Biskupství ostravsko-opavské, na jejimž pozemku je Stezka Valaška postavena.
Jsme firma z Moravskoslezského kraje, z Ostravy. 
 
Nejsme stezka v korunách stromů ani stezka v oblacích…Jsme Stezka Valaška.
Stezka Valaška nabídne zábavu i výhledy do tří zemí, Česky, Polska a Slovenska.
             Na její návštěvníky čeká  nejen výhled do kraje, ale například i jediný lanový chodník v Česku či nejdelší skleněný skywalk v Evropě.
Stezka Valaška je dlouhá celkem 660metrů, 396 metrů se vine v lese, a dalších 225 metrů má chodník ve vyhlídkové věži. Ta měla být původně vysoká 30 metrů, ale po dohodě s CHKO Beskydy a Národním památkovým ústavem byla vyhlídková věž snížena na 22 metrů, aby nerušila památkově chráněný horizont nad Pustevnami. 
 • Koncepce je rozdílná od podobných projektů. Je určena pro všechny návštěvníky hor, tedy i pro ty nenáročné, pro důchodce i pro rodiny s dětmi. Stezku lze nejen projít, ale i prožít. Proto tady budou také zastavení s interaktivními a edukativními koutky, kde si budou moci návštěvníci sednout. Součástí stezky jsou i nejvýše položené trampolíny v Česku ( 9 trampolín ve výšce 12 metrů ) a chystáme třípatrové dětské hřiště s průlezkami, jenž vyústí v 18 metrech nad zemí.
 • Vrchol vyhlídkové věže je ve výšce 1099 metrů, a nabídne tak rozhled až do okruhu 100 kilometrů. Za dobrého počasí tak návštěvníci uvidí Jeseníky s Pradědem, Radhošť, Lysou horu, Velkou Fatru, Martinské hole, Kľak, Považský Inovec či haldy v polském Rybniku, Štramberskou  trúbu či hrad Hukvaldy. 
 • Českým unikátem je nejdelší jednoramenný vyložený skleněný skywalk ( skleněná lávka ) v Evropě, ukončený skleněnou podlahou a skleněným zábradlím. Sedm metrů do prostoru a 30metrů nad zemí. 
 • Zajímavostí je i nejvýše položený lanový chodník v Česku, a jediný v Evropě. Zhotovený z naštípaných dubových polen a ručně pleteného zábradlí ze sítí, které pletli postižení spoluobčané ve chráněných dílnách. Lanový chodník v délce cca 150 metrů je alternativou pro sestup z věže. 
 • Na stavbě bylo použito více druhů dřeva, například modřín a smrk. Jen na věž spotřebovali dělníci zhruba 250 kubíků dřeva a 2 tuny lepidla. Celkem bylo použito 555 kubíků dřeva. Na celé stezce je 140 tun oceli v různých spojovacích prvcích. 
 • Stezka Valaška má bezbariérový profil, tedy je i pro maminky s kočárkem či pro vozíčkáře.
 • Stavba trvala více než rok. Loni na jaře totiž musely být práce na několik měsíců kvůli ochraně hnízdišť jeřábka lesního přerušeny. Atrakce vznikla na pozemcích Biskupství ostravsko-opavského.
 • Stezka Valaška bude v provozu celoročně. 
 • Společnost Beskydská panoramata s.r.o. ji postavila pouze z vlastních zdrojů, bez dotací z EU, státu či krajů. Investice je takřka 50 milionů korun.
   
 
Výsledné řešení
 • respektuje požadavky na začlenění stavby do krajiny a ochranu přírody
 • výjimečnost – stezka je umístěna ve smíšeném lese – tím se od jiných, podobných staveb liší
 • jedinečnost – svým pojetím atrakcí pro všechny skupiny návštěvníků
 
Informace o stezce najdete na www.stezkavalaska.cz  nebo  www.facebook.com/stezkavalaska
 
Tímto sdělením bychom vás chtěli pozvat na naši stezku. Pro všechny návštěvníky, kteří se prokážou svým bydlištěm na Prostřední Bečvě, nabízíme vstupné pro všechny ve výši 100,-Kč v roce 2019. 

Vaše Stezka Valaška.