Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Vyhláška k regulaci hlučných činností

Upozorňujeme občany, že je stále v plat-nosti vyhláška k regulaci hlučných čin-ností, která je platná o nedělích a státem uznaných svátcích.

Upozorňujeme občany, že je stále v plat-nosti vyhláška k regulaci hlučných činností, která je platná o nedělích a státem uznaných svátcích. Tato vyhláška zaka-zuje používání hlučných strojů a zařízení po celý stanovený den. Jedná se přede-vším o sekačky na trávu, cirkulárky, mo-torové pily, křovinořezy a další hlučné stroje. Žádáme občany o dodržování této vyhlášky.

Celá vyhláška 2/2009 je k dispozici zde.