Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Změna jízdního řádu od 9.6.2019

Změna jízdního řádu od 9. 6. 2019

Vážení,

dovolte mi, abych Vás tímto informoval o nastávající změně v zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje přiléhajícího ke Zlínskému kraji.
V loňském roce proběhlo výběrové řízení na dopravce ve věci zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou linkovou osobní dopravou pro oblast Frýdecko-Místecko, a byl vybrán dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s., který bude zajišťovat v oblasti dopravní obslužnost po dobu 10 let se zahájením provozu od 9. 6. 2019.

Do soutěžené oblasti Frýdecko-Místecko byly zařazeny spoje vedené v relaci Ostrava – Horní Bečva provozované dopravci ARRIVA MORAVA a.s. a ČSAD Vsetín a.s., které zajišťují dopravní obslužnost i na území Zlínského kraje.
Nově, od 9. 6. 2019, bude oblast obsluhována linkou 863980 Ostrava – Paskov – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm – Rožnov pod Radhoštěm – Horní Bečva. Jízdní řád této linky Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu.
Zajištění dopravní obslužnosti v oblasti považujeme za velice důležité. V případě jakéhokoliv dotazu se lze obrátit na vedoucího odboru dopravy a chytrého regionu Ing. Ivo Murase, tel. č. 595 622 116, e-mail: ivo.muras@msk.cz, nebo vedoucí oddělení dopravy Ing. Gabrielu Jursovou, tel. č. 595 622 189, e-mail: gabriela.jursova@msk.cz.

Jakékoliv podněty k jízdním řádům a případné reakce na aktuální potřeby měst a obcí lze projednat se zástupci společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., která je Moravskoslezským krajem pověřena sestavováním jízdních řádů. V této souvislost, prosím, kontaktujte zástupce koordinátora Ing. Martina Večeřu, tel. č. 555 440 366, e-mail: martin.vecera@kodis.cz.

 

Linky - jízdní řády

Linky - jízdní řády

 

S pozdravem
Ing. Ivo Muras
vedoucí odboru dopravy
a chytrého regionu