Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO

V závěru školního roku jsou prvňáčci slavnostně pasováni na čtenáře. Tento již téměř rituál je určen všem žáčkům, kteří si na konci první třídy osvojí základy čtenářské dovednosti a přichází tuto významnou zkušenost a um oslavit do knihovny, kde jsou podrobeni slavnostnímu aktu pasování na čtenáře. Jedinečný projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka je organizován Klubem dětských knihoven SKIP a jeho cílem je rozvoj čtenářských návyků již od prvního ročníku školní docházky.

Letošní slavnostní pasování prvňáčků v Místní knihovně Prostřední Bečva proběhlo v pondělí 3. června 2019. Zúčastnilo se jej 20 dětí z první třídy zdejší základní školy.

Za dětmi se svým programem přijely knihovnice z rožnovské knihovny, vyzkoušely, zda všichni prvňáčci opravdu umí číst a následně byly jedno po druhém pasovány do řádu čtenářského.

Odměnou je pro děti je roční registrace do knihovny a knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. V letošním školním roce je to kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky. Nechyběla ani sladká odměna věnovaná kavárnou a cukrárnou Bečva Kafé.

Marcela Slížková (Místní knihovna Prostřední Bečva)

Fotogalerie