Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Částečné uzavírky na silnici I/35

Na začátku srpna začnou opravy povrchu komunikace I/35 v úseku od odbočky na Hutisko-Solanec po Zavadilku.

Silnice I/35 je majetkem státu a ve správě Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem příslušných oprav. Celá stavba je rozdělena na tři etapy, z nichž každá bude řešena formou částečné uzavírky. Dle vyjádření realizátora stavby jsou práce naplánované na 29.7. – 30.11.2019. Datum je uvedeno s rezervou, práce by měly být hotové dřív. Na daném úseku se nachází zastávky autobusu, které budou vždy přesunuty před nebo za právě opravovaný úsek. Úseky budou uzavírané vždy v jednom pruhu a doprava bude řízena kyvadlově semafory.

I. etapa: levý jízdní pruh (Nová - Požární dům, 12. 8. - 23.8. 2019)

I. etapa: pravý jízdní pruh (Nová - Požární dům, 12. 8. - 23.8. 2019)

II. etapa: levý jízdní pruh (Požární dům - křižovatka na Pustevny, 2. 9. - 13. 9. 2019)

II. etapa: pravý jízdní pruh (Požární dům - křižovatka na Pustevny, 2. 9. - 13. 9. 2019)

III. etapa: levý jízdní pruh (Křižovatka na Pustevny - Bečva resort, 15. 8. - 30. 8. 2019)

III. etapa: pravý jízdní pruh (Křižovatka na Pustevny - Bečva resort, 15. 8. - 30. 8. 2019)

Harmonogram:

I .etapa - Nová - Požární dům, 12.8.2019 - 23.8.2019
12. - 14.8.2019  Frézování 
15.8.2019 Fréza - sanace
16.8.2019 Pok.asf. - sanace 
19.- 23.8.2019 Pokládka ACL + SMA

II .etapa - Požární dům - odbočka Pustevny, 2.9. - 13.9.2019
2.9 - 4.9.2019 Frézování
5.9.2019 Fréza - sanace
6.9.2019 Pok.asf. - sanace 
9.- 13.9.2019 Pokládka ACL + SMA

III .etapa - odbočka Pustevny - Bečva resort, 15.8. - 30.8.2019
15. - 16.8.2019  Frézování 
16.8.2019 Fréza - sanace
19.8.2019 Pok.asf. - sanace 
26.- 30.8.2019 Pokládka ACL + SMA