Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Ořezy podél místních komunikací

V následujících týdnech bude probíhat údržba zeleně podél místních a účelových komunikací.

Prosíme občany, aby si vlastní zeleň přesahující do cesty ořezali. Brání průjezdu větších vozidel, které zajišťují dopravní obsluhu - např. svoz odpadu nebo zimní údržba. Pokud nedojde k odstranění vlastníkem stromů, provedou zásah pracovníci obce. Děkujeme za spolupráci.