Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Pozvánka do knihovny - Kronika našeho rodu

Beseda s Oldřiškou Mikudovou - Bártkovou.

V říjnu máme jedinečnou příležitost setkat se v knihovně s paní Oldřiškou Mikundovou – Bártkovou
a spolu s ní zavzpomínat na pana Jaroslava Bártka a pozadí vzniku jeho mimořádného díla Kronika našeho rodu.

Pan Bártek ve svém vypravování pojal široce historii své rodiny a jak se během 11 generací rozvětvila. Začíná prakticky už v dobách osidlování „zadních hor“ prvními valašskými rodinami.

Líčení chudých pasekářských osudů na Prostřední Bečvě je vzrušující čtení. Bártek se ve svém vyprávění nevyhýbá ničemu, vypráví o každodenní dřině a nikdy nekončícím zápase o holé přežití. O alkoholismu a příbuzenských sňatcích, o nelehkém údělu svobodných matek i o soudních sporech o majetek. Ale také o chvílích rodinného štěstí, krásném vztahu s matkou a sourozenci i pozorování okolní přírody.
Možná to autor neměl přímo úmyslu, ale ve svých vzpomínkách se dotknul téměř všech projevů valašské lidové kultury, které byly v prostředí Horní a Prostřední Bečvy živé ještě začátkem 20. století.

Hodně místa je v kronice věnováno období konce 2. světové války, kdy v oblasti operovali partyzáni. Pan Bártek se aktivně podílel na odboji a jeho spolupracovníci byli zatčeni při protipartyzánské operaci „Tetřev“. Osudy členů Bártkovy rodiny byly touto činností těžce postiženy.

A na závěr z kroniky: „Je mým přáním, aby životní osudy těch, co tu žili před námi, nebyly okamžikem jejich smrti zapomenuty a zůstaly tu žít mezi námi. Jsem přesvědčen, že každý člověk má znát svou minulost.“

Tu si připomeneme ve čtvrtek 10. října 2019 / 17.00  
Místní knihovna Prostřední Bečva ve spolupráci s Bečva Kafé

 

Jste srdečně zváni.