Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Stánkový prodej - Rozsvěcování Vánočního stromu

Rezervace stánkových míst na rozsvěcování Vánočního stromu 30.11.2019 !

Rezervační dotazník k vyplnění zde.

Případné dotazy u paní Vrbkové, nebo paní Kantorové na telefonu 571 612 586, 571 643 229.