Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Škody způsobené velkými šelmami - upozornění Agentury ochrany přírody

Zřízení pohotovostního  telefonního čísla 731568413. 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy  sděluje, že pro území Chráněné krajinné oblasti Beskydy je v souvislosti s řešením škod, způsobených  velkými šelmami (medvěd, vlk, rys) a nutností vyjíždět na místní šetření,  zřízeno pohotovostní  telefonní číslo 731568413.

Na toto číslo je možné volat od 8 do 16.30 hodin nejen v běžné pracovní dny, ale také o víkendu.