Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Poděkování za zorganizování charitativního prodeje

Poděkování paní Luksové za zorganizování charitativního prodeje.

Ráda bych spolu se synem Davidem vřele poděkovala celému zastupitelstvu obce za zorganizování charitativního prodeje nejlepších vzorků prostřednobečvanské pálenky na slavnostech naší vesnice 22. června.

Také bychom chtěli moc poděkovat všem účastníkům soutěže, kteří pálenku na charitativní prodej věnovali. 

V neposlední řadě děkujeme všem lidem, kteří pálenku zakoupili, a tím pomohli na dobrou věc. Spolu se synem jsme obdrželi částku 10.600, za kterou mnohokráte děkujeme. 
Finanční částku použijeme na odlehčovací služby Mobilního hospicu Nový Jíčín.

 

                                                                    Děkujeme Davidek Luks s maminkou

Originál dopisu.