Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Plánovaná odstávka el. energie

18. 11. 2019 bude v Kněhyních (Skálí) vypnuta dodávka elekřiny.

Seznam dotčených čísel popisných/evidenčních.

Aktuální odstávky si můžete zkontrolovat zde: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html po zadání obce Prostřední Bečva.