Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Projekt "Brána Pusteven - 1. etapa"

Obec Prostřední Bečva obdrží dotaci z rozpočtu Zlínského kraje.

Projekt "Brána Pusteven - 1. etapa". Dotace je poskytnuta na kompletní rekonstrukci povrchu parkoviště.

Poskytnutá dotace do maximální výše 2 404.595 Kč, maximálně však 70 % celkových způsobilých výdajů.

"Brána Pusteven - 1. etapa" je spolufinancována Zlínským krajem.