Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Dotace pro jednotku sborů dobrovolných hasičů

Obec Prostřední Bečva obdrží kombinovanou dotaci z Fondu Zlínského kraje.

Dotace je poskytnuta na investiční vybavení k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Poskytnutá dotace do maximální výše 248.000,00 Kč, současně však maximálně  69,86 % celkových způsobilých výdajů.

Tento projekt je spolufinancován Zlínským krajem.