Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Připomínka 75 let od akce Tetřev

V sobotu 23. 11. 2019 uběhlo 75 let od popravy Oldřicha Šimurdy nacistickými okupanty na Prostřední Bečvě. Zůstal před svým obchodem v Kněhyních pro výstrahu viset dva dny s cedulkou na prsou „Pomáhal jsem banditům.“ Dnes je na tomto místě památník. Obec Prostřední Bečva společně se spolkem vojenské historie Vize 70plus uspořádala pietní akci, kterou jsme si připomněli oběti 2. světové války a zejména akce Tetřev.

V den výročí popravy Oldřicha Šimurdy jsme se sešli před památníkem obětem 2.SV u Základní školy. Zástupci obce a zastupitelé zde položili pamětní věnec, památku přijeli uctít zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, poklonit se přišli také potomci a příbuzní obětí – Oldřicha Šimurdy, Čeňka Divína, rodiny Kubáňů z Martináku nebo oběti stanného práva Jindřicha Frňky. Místostarostka Alena Srovnalová krátce připomněla celou akci Tetřev, která proběhla od 17. do 22. 11. 1944 a jejím cílem bylo rozprášení partyzánské jednotky. To se Němcům nepodařilo, protože partyzáni se 16.11. přesunuli do Hostýnských vrchů. Velké oběti ale byly z řad místních obyvatel, kteří partyzánům pomáhali nebo byli jinak aktivní v odboji. Vzpomínku u památníku ukončila melodie „Večerka“, na kterou vypálili čestnou salvu členové spolku Vize 70plus v dobových kostýmech.

Dále pieta pokračovala v Kněhyních v Hašově háji, kde stojí památník připomínající ozbrojený střet mezi Němci a zbytkem odbojové skupiny kolem učitele Františka Háši. Ten se zde 20. 11. 1944 zastřelil, aby se vyhnul zatčení. Neunikli mu Čeněk Divín a Bedřich Kubiš, kteří byli 13. 3. 1945 popraveni na Pankráci. Ukázalo se, že pro některé Prostřednobečvany je místo památníku neznámé a také některým členům spolku Vize 70plus dalo práci jej v lese najít. Nakonec jsme jej všichni našli a při čestné salvě z karabin a samopalů v šeřícím se lese šel mráz po zádech.

Akci jsme zakončili u již zmíněného pomníku Oldřicha Šimurdy, který je v Kněhyních u zastávky Bártek, kde jsme položili květiny. Ačkoliv se už stmívalo a teplota rychle klesala, přítomní naslouchali a živě diskutovali o událostech, které se v těchto místech odehrály před 75 lety.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem přítomným, zejména členům SDH střed za čestnou stráž u památníku před ZŠ. Velmi mile mě překvapila účast a vážím si toho, že se zde objevili i mladší lidé a rodiny s dětmi. Je důležité si naši historii připomínat, stejně jako hrdinství a oběti lidí, kteří zde žili. Připomínka jejich statečnosti posiluje i naši odvahu.

Alena Srovnalová, místostarostka

Fotogalerie