Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Dotace pro jednotky SDH obce

Obec Prostřední Bečva obdrží dotaci z rozpočtu Zlínského kraje.

Dotace pro jednotky SDH obce. Dotace je na pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu.

Poskytnutá dotace do výše 300 000 Kč, maximálně však 33,33 % celkových způsobilých výdajů.

Pořízení nové požární techniky - dopravního automobilu je spolufinancován Zlínským krajem.