Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Tříkrálová sbírka 11. ledna 2020

Koleda se v naší obci uskuteční v sobotu 11.1.2020.

Charita opět po roce vyšle do všech měst a míst Tříkrálové koledníky, kteří lidem přinesou radostnou zprávu o narození Ježíše Krista a požehnání do všech dní nového roku 2020. V rámci koledy je možné přispět do kasičky na pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo na provoz sociálních služeb Charity Valašské Meziříčí, které těmto lidem nabízejí pomoc a podporu.

Koleda se v naší obci uskuteční v sobotu 11. 1. 2020.

Koordinátor pro vaši obec je Zdenka Matušíková, tel. 777 077 081.
Koordinátorem za Charitu je Kateřina Kolajová, tel. 603 549 682.

V roce 2020 chceme z vašich darů nakoupit dvě auta pro terénní služby a zajistit provoz Centra sociálně materiální pomoci.

Každý, kdo by se chtěl do koledování zapojit, je srdečně zván.

Děkujeme za vaši přízeň a podporu.