Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020

Výsledek sbírky na Prostřední Bečvě je opět rekordní. Každý Prostřednobečvan přispěl v přepočtu téměř 60 Kč.

Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 20. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.

Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 467 skupinek koledníků, což znamená, že do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 868 osob. Na Prostřední Bečvě v sobotu 11. ledna koledovalo 14 skupinek malých i velkých koledníků společně s vedoucími. Jeden z vedoucích skupinky – Václav Holčák k tomu podotkl: „Bylo krásné zažívat, jak v jednotlivých domech už lidé koledníky očekávali a rádi si i s nimi zazpívali.“

Letos se na Prostřední Bečvě podařilo překročit hranici 100 000 Kč. Vybralo se zde 104 624 Kč (o 13 238 Kč více než v roce 2019). V přepočtu na 1 obyvatele přispěli Prostřednobečvané o 7 Kč více než v loňském roce (2019: 52 Kč/obyvatel, 2020: 59 Kč/obyvatel). Na celém území působnosti Charity Valašské Meziříčí se od dárců vykoledovalo 2 578 697 Kč.  

Místní Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále budou peníze použity na pořízení osobních automobilů pro terénní služby, které se věnují seniorům a lidem se zdravotním postižením. Část výtěžku bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Část výtěžku sbírky půjde na dofinancování spoluúčasti v projektu IROP, díky kterému dochází k rekonstrukci podkroví v budově Charity v Rožnově pod Radhoštěm.

Vedení Charity Valašské Meziříčí i koledníci z Prostřední Bečvy upřímně děkují všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili.

Výsledky sbírky na celém území Charity Valašské Meziříčí.

zdroj TZ Charita: Martina Došková

Fotogalerie