Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Informace k platbě vodného, stočného a poplatku za odpad, psa

Na začátku února byly do schránek distribuovány podklady pro platbu vodného, stočného, poplatků za odpad i psa.

Zaplatit můžete dvěma způsoby:

  1. osobně v hotovosti na pokladně Obecního úřadu

Otevírací doba:
Pondělí 7.00 – 11.30, 12.00 – 16.30
Středa 7.00 – 11.30, 12.00 – 16.30

  1. bankovním převodem z běžného účtu

    • voda, stočné (faktury) – platbu proveďte pod variabilním symbolem a na účty, které jsou uvedeny na fakturách. Platby nesčítejte!
    • odpad (přiložený lístek) – do 31. března uhraďte částku celkem, uvedenou na lísku pod jedním variabilním symbolem na účet: 1771178389/0800
    • pes (přiložený lístek) – poplatek zaplaťte do 31. března, jako variabilní symbol použijte číslo, které je na lístku uvedeno ve formátu: 20XXXXXXXX

Pozor! V případě, že platby nebudou uhrazeny pod správným variabilním symbolem a na daný účet, nedojde k jejich zaevidování. 

V případě dotazů kontaktujte pokladní Ing. Moniku Vrbkovou, pokladna@prostrednibecva.cz, 571 612 586.