Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj únor 2020

Zpravodaj vydává Obec Prostřední Bečva. Vychází měsíčně v nákladu 650 ks a je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě.  

V  únorovém čísle zpravodaje se dozvíte výsledky Tříkrálové sbírky, představíme Vám novou službu "Senior a baby taxi", přečtete si o dokončení nových varhan v kostele sv. Zdislavy,  zjistíme novinky ze školy, školky a samozřejmě nechybí ani kalendář akcí, společenská kronika, anebo mše svaté a mnoho dalšího.

Zpravodaj ke stažení zde (Pdf)