Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Změna územního plánu pokračuje

Na začátku února vydal Odbor strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování informaci o doručení návrhu Změny č.1 Územního plánu Prostřední Bečvy.  Co to znamená a jak to v tuto chvíli vypadá s aktualizací Územního plánu?

Projektanti – manželé Kunetkovi, kteří Změnu č.1 zpracovávají, v předchozích měsících ve spolupráci s Obecním úřadem a Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm podrobně procházeli dotčené území a zejména se věnovali tzv. návrhovým/rozvojovým plochám pro bydlení.  Díky této spolupráci se nám podařilo zmenšit potřebu návrhových ploch i s novými požadavky na 15,2 ha. Z našeho pohledu to je optimistické číslo, se kterým jdeme do společného jednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi. Uzavřené jednání proběhne ve čtvrtek 12. 3. 2020 a kromě stanoviska CHKO Beskydy, budeme netrpělivě očekávat i stanovisko Krajského úřadu ve Zlíně právě kvůli potřebě rozvojových ploch pro bydlení. Až obdržíme kladná stanoviska všech dotčených orgánů (a nemusí to být hned napoprvé), bude vyhlášeno veřejné jednání určené pro veřejnost. Zde budou moci podávat své námitky a připomínky i občané a majitelé nemovitostí. Termín vydání aktualizovaného územního plánu se bude odvíjet od počtu námitek dotčených orgánů i občanů. Pracovně stále počítáme s koncem roku 2020.

Zájemci si návrh Změny č.1 mohou prohlédnout na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, oddělení územního plánování na Letenské v kanceláři č.222 u Ing. Ivany Žváčkové. K nahlédnutí je také na Obecním úřadě Prostřední Bečva v kanceláři místostarostky Mgr. Aleny Srovnalové. V elektronické podobě pak na webu města.

Alena Srovnalová, místostarostka obce