Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Aktuální informace k nouzovému stavu kostel sv. Zdislavy

Omezení související s koronavirovou pandemií.  

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FILIÁLNÍ KOSTEL

SV. ZDISLAVY V PROSTŘEDNÍ BEČVĚ

V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU V ČR

K DATU 12. BŘEZNA 2020

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

bohoslužby pro veřejnost se až do odvolání ruší!

Mše svaté budou slouženy soukromě! V tento čas se můžeme spojit duchovně. Na těchto soukromých mších bude přítomen pouze kněz   a rodina, za kterou je mše svatá obětována (je nutné dodržovat určený počet 30 lidí)!

Pro zájemce nabízíme individuálně možnost podání svatého přijímání a to (na ruku) v těchto termínech:

neděle             11.15 - 12.00

 

 

Otec Petr je k dispozici na zavolání k návštěvě nemocných.

 

Ostatní věřící, zejména vysokého věku, nebo ti, kteří jsou nachlazeni (rýma, kašel, slabost…) nechť slaví neděli podle níže uvedené výzvy.

„Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně. Doporučujeme dbát na hygienické návyky a být tak ohleduplní ke svým bližním. Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují, nyní například tak, že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nakonec nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.“

 

změna vyhrazena, dle aktuálního stavu situace!