Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Povinnost nosit roušky - Zlínský kraj

Od čtvrtku 19. 3. 2020 platí ve Zlínském kraji zákaz pobytu na veřejnosti bez ochrany dýchacích cest. Obyvatelé se musí chránit respirátory, roušky, šátky, šály a jinými podobnými tkaninami.

Zákaz platí na všech veřejně přístupných místech, kde může dojít ke kontaktu osob na vzdálenost menší než 2 metry. Např. chodníky, cyklostezky, nástupiště hromadné dopravy, čekárny, prodejny, lékárny, pošty, jednací místnosti.

Prosíme o respektování tohoto zákazu a informování starších obyvatel, kteří nemají přístup k internetu.

Obec shromažďuje textilní roušky, omezený počet je k dispozici. Zájemci volejte: 603 226 170 (místostarostka Alena Srovnalová). Zároveň uvítáme dobrovolníky/dobrovolnice, kteří šijí.

Celé nařízení hejtmana Zlínského kraje.