Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Hasiči apelují ohlašujte pálení na zahradách

Jarní měsíce jsou tradičně obdobím spojeným se vznikem bioodpadu ze zahrad, sadů a lesních porostů. Pokud nemáte možnost využití skládek k tomu určených, apelujeme na Vás v rámci prevence, abyste každé pálení neprodleně ohlašovali na stránkách paleni.izscr.cz nebo na tel. 950 670 222.  

Vážení spoluobčané,

jarní měsíce jsou tradičně obdobím spojeným se vznikem bioodpadu ze zahrad, sadů a lesních porostů. Prioritně Vás žádáme, abyste tyto materiály uskladňovali v kompostérech nebo v kontejnerech na bioodpad, které se nachází v Kněhyních, Bacově a u fotbalového hřiště ve středu obce. Pokud nemáte možnost využití skládek určených za tímto účelem, apelujeme na Vás v rámci prevence, abyste každé pálení neprodleně ohlašovali. To je možné provést na internetových stránkách paleni.izscr.cz nebo na telefonním čísle 950 670 222.

Doufáme, že se tím spoluobčané vyhnou možným problémům a hasiči zbytečným výjezdům.

S pozdravem preventista SDH Prostřední Bečva střed