Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Co s komunálním odpadem v domácnostech s výskytem COVID-19?

 

Fotogalerie